4586. Altica oleracea (Linnaeus, 1758)


samiec formy obupłciowej, samica formy partenogenetycznej, , prącie od strony grzbietowej, brzusznej i z profilu

Rodzaj
Rodzina
Lista rodzin
Lista rodzajów
Lista gatunków
Piśmiennictwo
Wstęp
Początek