Lista rodzajów

A-B C-D E-F G-H I-J K-L M-N O-Q R-S T-U V-W X-Y-Z

Kalcapion
Kateretes
Korynetes
Kyklioacalles
Labidostomis
Laccobius
Laccophilus
Laccornis
Lachnaia
Lacon
Laemophleus
Laemostenus
Laena
Lagria
Lamia
Lamprobyrrhulus
Lamprodila
Lamprohiza
Lampyris
Langelandia
Laricobius
Larinus
Lasconotus
Lasiorhynchites
Lathrobium
Lathropus
Latridius
Lebia
Leichenum
Leiestes
Leioderes
Leiodes
Leiopus
Leiosoma
Leistus
Lema
Leptacinus
Leptinotarsa
Leptinus
Leptophloeus
Leptoplectus
Leptura
Lepturalia
Lepturobosca
Leptusa
Lepyrus
Lesteva
Leucophyes
Lichenophanes
Lignyodes
Lilioceris
Limnebius
Limnichus
Limnius
Limnobaris
Limnoxenus
Limobius
Limonius
Linaeidea
Liocyrtusa
Liodopria
Liogluta
Lionychus
Liophloeus
Liotrichus
Liparus
Lissodema
Litargus
Lithocharis
Lixus
Lochmaea
Lomechusa
Lomechusoides
Longitarsus
Lopheros
Lordithon
Loricera
Luperus
Lycoperdina
Lyctus
Lygistopterus
Lymexylon
Lypoglossa
Lyprocorrhe
Lythraria
Lytta
Lista rodzin
Lista rodzajów
Lista gatunków
Piśmiennictwo
Wstęp
Początek